Previous Page  4-5 / 196 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4-5 / 196 Next Page
Page Background

POTISK

DIGITÁLNÍ

TISK

LASEROVÉ

GRAVÍROVÁNÍ

SUBLIMAČNÍ

TISK

VÝŠIVKA /

APLIKOVANÁ

VÝŠIVKA

SÍTOTISK -

PŘÍMÝ TISK

LISOVÁNÍ

SÍTOTISK -

TRANSFEROVÝ

TISK

TŘPYTIVÉ

KAMÍNKY

Ideálnítechnologieprotiskové

zakázkyvnízkémnákladu.Není

potřebažádnýchpředtiskových

příprav.Přímýpotisktextilu

provádímenanejmodernějšítiskárně

KORNIT®.Tisknesespeciálními

pigmentovanými inkoustynavodní

bázi.Garantovanáodolnostpotisku

vůčipraní jedo30 °C.Tisk je

žehlitelný.

Vhodnýprotextiliezesyntetických

vláken.Disperzníbarvivosenatiskne

napapírovoupodložku,zekteré

přecházínatextiliive forměpar.

Potisksenemusífixovat,stálost

barev jevelmidobrá,napodobeniny

(podstatnědražšího)pestřetkaného

zboží jsousotvarozeznatelnéod

originálu.Tatometodapotisku je

velmivhodnánapřenesení fotografií,

ale igrafiky,kterávšakmusíbýt

uzavřenavetvaručtvercenebo

obdélníku.

Nejstaršíadoposudnejefektivnější

technologiepotiskutextilu.Provádíme

jejstrojově,čímždosahujemevysoké

denníprodukce(až15000tisků)

astejnékvalitypotiskuvprůběhu

celérealizacetiskovézakázky.Touto

technologií jsmeschopnizrealizovat

praktickyvšechnytiskovémotivy,od

jednoduchýchažpofotorealistické.

Garantovanáodolnostpotiskuvůči

praní jedo40°C.Tisknenížehlitelný.

Jednaztiskovýchmetod,přikteré

senejprvemotivnatisknena

speciálnípřenosovou folii,přetiskne

lepidlemanásledněodžehlína

textil.Používásezejménaprotiskna

čepiceaprodukty,kterénenímožno

potisknoutnapřímo.Nelzeaplikovat

navodoodpudivémateriály.Tisknení

žehlitelný.

Speciálnítechnologii lzepoužítna

trička,čepiceapolokošilev libovolné

velikostimotivunebobarevnékom-

binaci.Kamínky jsoukdispozicivčiré

ineprůhlednévariantě,navýběr

je i jejichvelikost-1,5až8 mm.

Minimálníodběr je100kusůtextilu

saplikací.Produktyzdobenétímto

způsobemperteporubupři40 °C.

Novodobátechnologieumožňující

řezánívrstevtextilníhomateriálu

laserovýmpaprskem.Jedinečný,

zatímneokoukanýbranding

fleecovýchproduktů.

Velmikvalitnízpůsobprezentace

motivu, logačisloganunatextilních

produktech.Abychommohlivyšít

určitýmotivnaprodukt, jetřeba

vytvořitvyšívacíprogram.Protvorbu

tohotoprogramumusímedostat

kvalitnídatovoupředlohu(tif,cdr,

pdf)apoté jeVášmotivnásledně

přenesendoprogramuvyšívacího

stroje.Motivsenašívápřímona

produktnebo jemožnévytvořitap-

likovanouvýšivku,která jenásledně

umístěnanaprodukt.

Vhodnéproproduktyze100%

bavlnybezknoflíkůazipů,kteréby

setlakemmohlypoškodit.Tatotech-

nologieumožňujezalisovatprodukty

doVámizvolenéhotvaruaudělat

znichtímtozpůsobemneobvyklý

dárekčireklamnípředmět.Můžete

volitzknihovnytvarůnebozaslatVáš

vlastnínávrh.

MATERIÁL

Podle svých odpovědí pak zvolte to pravé pro Vás:

Při výběru Vašeho produktu vždy zvažte účel použití.

Potřebujete firemní, pracovní či sportovní oblečení?

Jak často jej budou jeho uživatelé nosit ažza jakých podmínek?

Výběr je pouze na Vás!

Bavlna, polyester, polyamid,

elastan a jiné

V závislosti namateriálumáte

na výběr od 135 g/m

2

po 360 g/m

2

.

Vzor či vazbu pleteniny

a tkaniny (single jersey, fleece,

pique, froté, plátno,

kepr, softshell a jiné)

Barvy a barevné kombinace

Střihové provedení výrobku

Váš výrobekmůžeme doplnit

potiskem, výšivkou, aplikovanou

nášivkou, visačkami či

individuálnímbalením.

GRAMÁŽ

VAZBA

BARVA

STŘIH

CUSTOMIZACE

JAK SI VYBRAT TEN

SPRÁVNÝ PRODUKT?

CUSTOMIZACE

3

2